TRV:01857

ID TRV:01857
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Oljefylte transformatorer skal ikke ha lekkasje som kan føre til funksjonsfeil eller negativ miljøpåvirkning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon