TRV:01857

ID TRV:01857
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Transformatorolje: Oljefylte transformatorer skal ikke ha lekkasje som kan føre til funksjonsfeil eller negativ miljøpåvirkning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det gjøres nødvendige tiltak for oljefylte transformatorer slik at de ikke havarerer eller forurenser.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme