TRV:01857

ID TRV:01857
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Transformatorolje: Oljefylte transformatorer skal ikke ha lekkasje som kan føre til funksjonsfeil eller negativ miljøpåvirkning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon