TRV:01858

ID TRV:01858
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Synlige skader: Gjennomføringer og isolatorer bør være fri for synlige skader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anlegget er helt og skadefritt.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme