TRV:01859

ID TRV:01859
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Korrosjon: Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot svekkelse av transformatorkassens mekaniske egenskaper.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme