TRV:01859

ID TRV:01859
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon