TRV:01860

ID TRV:01860
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Støv og smuss: Kjøleribber bør være fri for smuss og støv slik at kjøling av transformatoren ikke forringes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre for tilstrekkelig kjøling av transformatoren slik at den ikke forringes og forkorter levetiden.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme