TRV:01867

ID TRV:01867
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Visuelle krav: Det skal være godt synlig indikering som angir bryterens stilling: ”INNE” og ”UTE”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon