TRV:01867

ID TRV:01867
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Visuelle krav: Det skal være godt synlig indikering som angir bryterens stilling: ”INNE” og ”UTE”.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at rett bryterstilling for anlegget vises visuelt på bryteren.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Togvarme