TRV:01870

ID TRV:01870
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Sikker innkobling: Det skal ikke være mulig å foreta innkobling av bryter uten at stikkeren er tilkoblet toget.
  1. Utførelse: Dersom stikker trekkes ut av toget, skal bryter legges ut før strømkretsen brytes mellom tog og stikker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon