TRV:01870

ID TRV:01870
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ b) Det skal ikke være mulig å legge inn bryter uten at stikkeren er tilkoplet toget.
  1. Dersom stikker trekkes ut av toget, skal bryter legges ut før strømkretsen brytes mellom tog og stikker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon