TRV:01874

ID TRV:01874
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Gjennomføringer og isolatorer: Gjennomføringer og isolatorer bør være fri for synlige skader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon