TRV:01875

ID TRV:01875
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon