TRV:01875

ID TRV:01875
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst c) Korrosjon: Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon