TRV:01882

ID TRV:01882
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Sikker frakobling: Anleggets vern mot overstrøm (overbelastning eller kortslutning) skal koble ut overstrømmer slik at det ikke medfører skader på kabler og utstyr, fare for mennesker eller medfører brann.
  1. Utførelse: For test og kontroll av relévern bør relevante krav om vern i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Vern følges.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon