TRV:01882

ID TRV:01882
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Anleggets vern mot overstrøm (overbelastning eller kortslutning) skal koble ut overstrømmer slik at det ikke medfører skader på kabler og utstyr, fare for mennesker eller medfører brann.
  1. For test og kontroll av relévern bør relevante krav i [548], Vern følges.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon