TRV:01884

ID TRV:01884
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sikker funksjonalitet: Anlegg med overvåkning av feilmeldinger og/eller driftsstatus bør til enhver tid fungere som forutsatt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon