TRV:01886

ID TRV:01886
Bok 545
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Nødlysanlegg skal funksjonstestes minst én gang pr. år.
  1. Funksjonstest skal inkludere test av:
    * Styring
    * Batterikapasitet
    * Lyskilder
  2. Feil som oppdages ved funksjonstest, skal utbedres snarest mulig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon