TRV:01888

ID TRV:01888
Bok 545
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Belysningsanlegg for publikumsarealer (plattformer, adkomstveier til plattformer, kulverter, trapper og underganger) bør slås automatisk på i mørke.
  1. Dersom belysningsanlegg for publikumsarealer ikke kan slås på, eller at minst ⅓ av lyspunktene er defekte skal dette utbedres snarest mulig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon