TRV:01889

ID TRV:01889
Bok 545
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Bærende konstruksjoner som master og stolper skal ikke ha alvorlige skader eller rust som kan føre til fare for personer eller skade på nærliggende utstyr.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon