TRV:01902

ID TRV:01902
Bok 545
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Reservestrømforsyning skal alltid fungere ved avbrudd i den primære strømforsyningen.
  1. Det skal gjøres kontroll minimum en gang pr. år om reservestrømforsyningsanlegget er funksjonsdyktig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon