TRV:01906

ID TRV:01906
Bok 545
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Aggregater med automatisk start bør alltid starte ved bortfall av primær strømforsyning.

Dersom aggregater med automatisk start ikke starter eller ikke fungerer tilstrekkelig, bør det gis automatisk varsel om dette.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon