TRV:01909

ID TRV:01909
Bok 545
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) UPS-enheter med fjernovervåkning skal alltid gi korrekt melding om driftsstatus.
  1. Det bør gis en melding når batterikapasiteten når et nivå som kan gi avbrudd i strømforsyningen og gi uønskede konsekvenser for tilkoplede belastninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon