TRV:01911

ID TRV:01911
Bok 545
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) For spesielt kritisk utstyr (driftssentraler og lignende) bør UPS funksjonstestes minst en gang pr. måned.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon