TRV:01972

ID TRV:01972
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst GSM 2G PS-Data forbindelser: GPRS-forbindelser skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 3. Ref 01.Table B.1
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Radio grensesnitt med 2G GPRS forbindelse er klassifisert som "åpent" nett uten videre konsekvensanalyse.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Transmisjonssystemets anvendelse for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"