TRV:01972

ID TRV:01972
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst GSM 2G PS-Data forbindelser: GPRS-forbindelser skal etableres i henhold til standarden EN 50159:2010 Category 3. Ref 01.Table B.1
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at GPRS nettet tildeles riktig EN 50159 kategorisering.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Transmisjonssystemets anvendelse for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"