TRV:01974

ID TRV:01974
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Fyllingens sikkerhet mot utglidning (materialkoeffisient) skal dokumenteres med anerkjente beregningsmetoder, se Valg av partialfaktor ved stabilitets- og bæreevneberegninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon