TRV:01976

ID TRV:01976
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Motfyllinger skal legges med tverrfall 1:20 ut fra sporet, om ikke annet er foreskrevet. Se Figur: Prinsipp for utlegging av motfylling.
Figur: Prinsipp for utlegging av motfylling
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon