TRV:01986

ID TRV:01986
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Ved bruk av lettklinker og skumglass skal det fremlegges dokumentasjon på at trykkstyrken på de lette massene er tilstrekkelig ved stort antall belastninger. I beregninger skal aksellaster fra Lastmodell LM71 benyttes. Se LM71. Linjelasten på 80 kN/m som LM71 definerer utenom aksellastene taes ikke med. Fordeling av aksellast på sviller kan antas som vist i Bruer og konstruksjoner Kap 5 eller beregnes spesielt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 520 2019 Endringsartikkel 2415
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse Fil:Vurdering av bruk av skumglas i underbygning.pdf
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Stabilitet#Lettklinker og skumglass