TRV:01989

ID TRV:01989
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Følgende punkter skal kontrolleres:
  • mottakskontroll av levert materiale/gradering
  • kontroll av utlegging av fiberduk
  • lagtykkelse av de lette fyllmassene
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon