TRV:01996

ID TRV:01996
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kontroll skal utføres iht. Veglaboratoriets blankett 484 for EPS-fylling. Her medtas noen punkter:
  • Mottakskontroll av EPS-materiale: Vekt, styrke og deformasjon
  • Geometri og utlegging av blokker, kontroll av åpning mellom blokkene og jevnhet på underlaget
  • Blokker skal legges i forband (med bindere etc.)
  • Ytre lag (eller evt. hele fyllingen) skal være av brannhemmende materiale
  • Betonglag på toppen av fyllingen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon