TRV:02000

ID TRV:02000
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det skal benyttes følgende boltetyper:
  • Fullt innstøpte bolter
  • Kombinasjonsbolter
  • Eneforankrede bolter med lim

For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 23.2 og 33.2.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon