TRV:02008

ID TRV:02008
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal sørges for drenering bak konstruksjonen og ikke brukes telefarlig materiale i frostsonen, jf. Støttemur.

I en del tilfeller kan det også bygges konstruksjoner uten frontkledning, såkalt "lefsekonstruksjon". Denne konstruksjonen kan både betraktes som en støttekonstruksjon og en skråning.

Støttekonstruksjonen som helhet skal dimensjoneres for:

  • bæreevne
  • områdestabilitet
  • setninger
  • internstabilitet
  • strekkbrudd i armeringen
  • forankringsbrudd i fyllmassene
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon