TRV:02076

ID TRV:02076
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst c) Likeretter skal ha mulighet for automatisk batteritest og kunne sende alarmer via SNMP (spenningsalarmer, batterialarmer m.v.) til et sentralt overvåkingssenter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon

Kravet hører hjemme under Felles Elektro - Strømforsyning