TRV:02081

ID TRV:02081
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved dimensjonering av vannføring skal i tillegg ekstra tiltak vurderes ved
  1. kapasitetsproblemer for stikkrenner
  2. problemer med mye sedimenttransport
  3. isproblemer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon