TRV:02082

ID TRV:02082
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Overvannsgrøften skal tilpasses de stedlige forhold, både når det gjelder utforming og plassering.
  1. Utførelse: Grøften bør plasseres like innenfor skjæringstoppen.
  2. Utførelse: Ved plassering innenfor skjæringstoppen bør avstanden til kanten være minst 1,0 m.

TRV illustrasjon terrenggroft.png

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon