TRV:02086

ID TRV:02086
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) I rennebunnen kan det anvendes
  • halvrør lagt i betong
  • betong støpt på stedet, eventuelt med naturstein innstøpt som hastighetsbremser
  • steinsetting
  1. Utførelse: Betongen skal armeres for å motvirke skadelig oppsprekking, se Figur: Frostfritt fundamentert renne.
Figur: Frostfritt fundamentert renne
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon