TRV:02087

ID TRV:02087
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ved sterkt fall og/eller stor vannføring, bør det bygges renne utført som trappeløp.
  1. Utførelse: Rennen fundamenteres frostfritt på samme måte som frostfri renne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon