TRV:02093

ID TRV:02093
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved bruk av lukket linjegrøft over korte partier skal det legges rør forbi "hinderet" for å sikre kontinuiteten i linjegrøften.
  1. Utørelse: Anbefalt rørdimensjon i slike tilfeller er 400 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon