TRV:02096

ID TRV:02096
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Drensledningen skal hele veien ha fall i riktig retning, minimum 5 ‰.
  1. Utførelse: Tillatt avvik fra teoretisk høyde er normalt ± 50 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon