TRV:02105

ID TRV:02105
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) En av følgende materialtyper skal benyttes:
  • PVC
  • PP Kopolymer
  • PE
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon