TRV:02107

ID TRV:02107
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Rørtypen skal være rund/sirkulær eller ha tunnelform.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon