TRV:02110

ID TRV:02110
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I lengre drensledninger skal det tilrettelegges for inspeksjon.
  1. Utførelse: Ved bruk av kummer bør avstanden mellom kummene være 50-100 m avhengig av geometri og stedlige forhold.
  2. Utførelse: Ved bruk av kummer bør disse ha sandfang.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon