TRV:02111

ID TRV:02111
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det kan anvendes
  • prefabrikerte kumelementer av betong som tilfredsstiller kravene i gjeldende norsk standard [NS 3139]
  • prefabrikerte kumelementer av plastkummer som tilfredsstiller kravene til diameter og sandfangvolum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon