TRV:02112

ID TRV:02112
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) En av følgende løsninger skal benyttes:
  • prefabrikerte bunnseksjoner med tett bunn
  • egne standardiserte sandfangkummer med dykker
  • plass-støpt bunn med diameter ≥ 650 mm
  1. Unntak: Sandfangseksjonen bør ved nyanlegg ha diameter ≥ 1000 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon