TRV:02113

ID TRV:02113
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) To eller flere drensledninger kan føres fram til et felles avløp fra en samlekum.
  1. Utførelse: Kummene skal utføres med diameter ≥ 1000 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon