TRV:02114

ID TRV:02114
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) En av følgende løsninger skal benyttes:
  • prefabrikerte kumelementer med tett bunnseksjon
  • plasstøpte kummer
  1. Utførelse: Kummen bør utstyres med stige.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon