TRV:02123

ID TRV:02123
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Masser til ledningsfundament og omfylling i ledningssonen til 0,25 m over topp rør, kan bestå av:
  • velgradert grus, sand eller knuste steinmaterialer av tilsvarende gradering, maksimal kornstørrelser som gitt for drensrør i drensmaterialer
  • ensgraderte knuste steinmaterialer i singel/finpukkfraksjonen 8 - 16 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon