TRV:02124

ID TRV:02124
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Masser til gjenfylling av grøften over ledningssonen kan bestå av:
  • tilstedeværende masser som ikke bør inneholde større steiner enn 300 mm
  • se for øvrig rørleverandørens anvisninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon