TRV:02128

ID TRV:02128
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved bruk av betongmufferør skal muffene legges i nedstrømsretning.
  1. Utførelse: Det skal anvendes tetningsring av gummi i skjøtene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon