TRV:02132

ID TRV:02132
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) En stikkrenne skal ha nominell diameter ≥ 600 mm (N600).

Dimensjonerende last beregnes som for kulverter og større rørkrysninger, ref. Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Dimensjonerende_laster, se spesielt TRV:00006

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:00006
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon