TRV:02133

ID TRV:02133
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Følgende rørmaterialer kan benyttes:
  • betong
  • plast
  • stål
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon