TRV:02134

ID TRV:02134
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det kan anvendes:
  • prefabrikkerte rør av typen armerte falsrør, ref. [NS 3121, laster i tabell 7 skal ikke benyttes]
  • rør i plasstøpt betong
  • prefabrikkerte betongelementer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon