TRV:02136

ID TRV:02136
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Rørene skal være glatte innvendig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon