TRV:02139

ID TRV:02139
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Rørene skal være sertifisert enten etter Norsk Standard eller etter [NPF Produktnorm 8001].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon