TRV:02146

ID TRV:02146
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) I sterkt sidehellende terreng kan det være nødvendig å sikre utløpet ved å bygge en fallkum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon