TRV:02147

ID TRV:02147
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ved stort fall kan det være påkrevd med frontmur for å hindre at det ytre rørelementet glir ut.
  1. Utførelse: Frontmuren må fundamenteres frostfritt.
  2. Utførelse: Der hvor frontmur eller kum ikke blir lagt, skal de ytre rørelementene være sammenknyttet, f.eks. med forankringsjern.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon