TRV:02148

ID TRV:02148
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Stikkrennen bør gjøres så lang at endene helt blir liggende utenfor fyllingsskråningen.
  1. Utførelse: Ved bruk av skrå endestykker skal stikkrennen bygges så lang at ca. 150 mm stikker utenfor skråningen.
  2. Unntak: Det kan anlegges frontmur der kravet ikke er hensiktsmessig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon